Välkommen till reflektionsmaterialet för en utvecklad samordning

Bildkollage på tre personer, en man och två kvinnor

Här hittar ni det reflektionsmaterial som ska förbereda er inför den samskapande dialogen med andra aktörer och huvudmän.

IVO har genomfört en pilottillsyn av samordningen av vård- och omsorgsinsatser för personer med kroniska sjukdomar. Tillsynen utgår från personer med MS och består för er del av två olika delar – ett gemensamt samtal och arbete inom er organisation, och en samskapande dialog tillsammans med andra aktörer och huvudmän.

 

Det gemensamma samtalet och arbetet inom er organisation genomför ni med stöd av reflektionsmaterialet.

 

Reflektionsmaterialet är indelat i olika avsnitt:

  • Om tillsynen
  • Om reflektionsmaterialet
  • Samverkan och samordning
  • Nuläge
  • Riktning och förflyttning

Avsnitten Om tillsynen och Om reflektionsmaterialet kan varje person ta del av individuellt före det första gemensamma arbetsgruppsmötet. Ni hittar länkar till varje avsnitt i högerspalten på denna sida.