Välkommen till reflektionsmaterialet för en utvecklad samordning

Bildkollage på tre personer, en man och två kvinnor

Här hittar ni det reflektionsmaterial som ska förbereda er inför den samskapande dialogen med andra aktörer och huvudmän.