Nuläge

I detta avsnitt får ni möjlighet att konkretisera hur ni i dag arbetar för en samordnad vård och omsorg.