Nuläge

I detta avsnitt får ni möjlighet att konkretisera hur ni i dag arbetar för en samordnad vård och omsorg.

En film om nuläget

I den här filmen får vi ta del av hur några av de personer med MS som vi har intervjuat tycker att kontakten med vården och omsorgen fungerar. Vi får också en bild av varför det är så svårt med samordning.

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys berättar om de sju samordningsmedel som de har identifierat. Dessa kan man använda för att uppnå en mer samordnad vård och omsorg utifrån den enskildes perspektiv.