Nuläge

I detta avsnitt får ni möjlighet att konkretisera hur ni i dag arbetar för en samordnad vård och omsorg.


Uppgifter – nuläge

För dig som vill veta mer