En tillsyn av samordningen av vården och omsorgen ur den enskildes perspektiv

IVO genomför en tillsyn av samordningen av vården och omsorgen. Tillsynen utgår från personer med kroniska sjukdomar som har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten.