En tillsyn av samordningen av vården och omsorgen ur den enskildes perspektiv

IVO genomför en tillsyn av samordningen av vården och omsorgen i Östergötlands län. Tillsynen utgår från personer med MS som har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten.