Reflektionsmaterialet – ett stöd i er interna dialog

Tre personer som står framför en whiteboard och diskuterar
Johnér Bildbyrå

Tillsynen består för er del av två olika delar – ett gemensamt samtal och arbete inom er organisation och en samskapande dialog tillsammans med andra aktörer och huvudmän. Det här reflektionsmaterialet är ett stöd för er interna dialog.