Reflektionsmaterialet – ett stöd i er interna dialog

Tre personer som står framför en whiteboard och diskuterar
Foto: Bildbyrån Johnér

Tillsynen består för er del av två olika delar – ett gemensamt samtal och arbete inom er organisation och en samskapande dialog tillsammans med andra aktörer och huvudmän. Det här reflektionsmaterialet är ett stöd för er interna dialog.


Varje organisation skapar en arbetsgrupp