Riktning och förflyttning

I detta avsnitt får ni möjlighet att arbeta fram förslag på hur ni framöver kan bidra till en förbättrad samordning för den enskilde personen.

En film om riktning

I den här filmen får ni ta del av olika medskick om hur samordningen kan bli bättre. Enskilda personers berättelser om vilka behov de har är utgångspunkten i filmen.


Uppgift – riktning  

Efter att ni har tittat på filmen, arbetar ni vidare med att konkretisera hur ni kan bidra till en förbättrad samordning. Dokumentera gärna resultatet av ert arbete.

Här kan ni ladda ned uppgiften som powerpointpresentation.

(Frågorna för både riktning och förflyttning ligger i samma presentation.)

Uppgift – riktning

Hur kan vi bidra till en förbättrad samordning av hälso- och sjukvårdsinsatser och socialtjänstinsatser för personer med MS?

  • Vad behöver göras för att uppnå en mer sömlös vård och omsorg för personer med MS?
    Ta gärna stöd av de erfarenheter som personer med MS har delat med sig av i tillsynen (se dokumentet Röster från personer med MS här i högerspalten). I denna övning fokuserar vi i första hand på samordningen mellan olika aktörer och huvudmän.

  • Vad av det som behöver göras kan vi göra, och tillsammans med vilka? Utöver det som redan görs idag.

  • Vem/vilka hos oss behöver göra något och vad?

  • Vad finns det för hinder för att faktiskt genomföra det vi har identifierat att vi kan genomföra?

  • Vilka av dessa hinder kan vi själva påverka (eller undanröja)?

Uppgift – förflyttning

Uppgiften bygger vidare på det arbete som ni gjorde i förra uppgiften, där ni konkretiserade vad ni kan göra för att uppnå en mer sömlös vård och omsorg för personer med MS. Nu ska ni formulera hur ni tar nästa steg för att förverkliga det ni har identiferat att ni kan göra för att samordningen ska bli bättre.

Uppgift förflyttning

Hur förbättrar vi samordningen av hälso- och sjukvårdsinsatser och socialtjänstinsatser för personer med MS?

  • Vad är vi faktiskt beredda att göra?

Frågan utgår från det vi i förra övningen kom fram till att vi faktiskt kan göra.

  • Vem eller vilka gör vi det tillsammans med?

  • Hur och när gör vi det?

 För dig som vill veta mer

Under IVO-dagen 2019 möttes företrädare för många olika delar av vård- och omsorgssystemet i en dialog om hur samordningen av vård och omsorg kan bli bättre för patienter och brukare. Ta del av presentationen och resultatet från denna dialog