Riktning och förflyttning

I detta avsnitt får ni möjlighet att arbeta fram förslag på hur ni framöver kan bidra till en förbättrad samordning för den enskilde personen.