Riktning och förflyttning

I detta avsnitt får ni möjlighet att arbeta fram förslag på hur ni framöver kan bidra till en förbättrad samordning för den enskilde personen.

En film om riktning och förflyttning

I den här filmen får ni ta del av olika medskick om hur samordningen kan bli bättre. Enskilda personers berättelser om vilka behov de har är utgångspunkten i filmen.