Om den samskapande dialogen

Fyra personer som sitter och diskuterar
Fotograf: Josefin Widell Hultgren

Det som kommer ut av ert arbete med reflektionsmaterialet tar ni med er till den samskapande dialogen med övriga aktörer som ingår i tillsynen.