Om den samskapande dialogen

Fyra personer som sitter och diskuterar
Fotograf: Josefin Widell Hultgren

Det som kommer ut av ert arbete med reflektionsmaterialet tar ni med er till den samskapande dialogen med övriga aktörer som ingår i tillsynen.

De aktörer som ingår i tillsynen är offentliga vård- och omsorgsgivare, exempelvis kommuner, vårdcentraler och sjukhus, och privata vård- och omsorgsgivare, exempelvis assistansbolag, hemtjänstföretag, vårdcentraler, hjälpmedelscentraler och så vidare. 

 

De tre nivåer som har funnits med i arbetsgrupperna ska även representeras på dialogen, det vill säga både personer från verksamheten, chefsnivån och den högsta ledningen. De personer som närvarar vid dialogen ska ha arbetat med reflektionsmaterialet.

 

Innehåll i den samskapande dialogen

Dialogen utgår från resultatet av de intervjuer och den enkät som IVO har genomfört, och bygger vidare på det arbete varje arbetsgrupp har gjort.

Dialogen är upplagd som en workshop som består av tre delar.

 

  • I det första grupparbetet ökar vi kunskapen om systemet kring den enskilde och vi lär oss också mer om varandras arbete.
      
  • I det andra grupparbetet testar vi att ta fram en gemensam värdevision. Vi arbetar praktiskt med normativ samordning med den enskilde personen i fokus.

  • I det tredje grupparbetet påbörjar vi ett gemensamt utvecklingsarbete. Vi diskuterar oss fram till gemensamma initiativ som kan förbättra samordningen för den enskilde.