Samverkan och samordning

I detta avsnitt får ni möjlighet att skapa er en gemensam bild av vad samordning innebär.