Samverkan och samordning

I detta avsnitt får ni möjlighet att skapa er en gemensam bild av vad samordning innebär.

En film om samverkan och samordning

I filmen får ni en inblick i lagstiftningens intentioner med kraven på samverkan och samordning och vad som skiljer dessa begrepp åt.

 

Ni får bland annat lyssna till Kajsa, Ingela och Mattias. De har alla tre erfarenheter av kontakten med vården och omsorgen och deras berättelser speglar den situation som många hamnar i när samordningen brister – oavsett diagnos (två av dem har MS).