Riskområde: samsjukliga patienter

Samsjukliga patienter riskerar att drabbas av bristande tillgång till vård och omsorg.