Tillgång på platser och personal blir styrande

Patienter riskerar att inte behandlas utifrån sjukdomsbild och behov - tillgång på platser och personal blir styrande.