Tillgång på platser och personal blir styrande

Patienter riskerar att inte behandlas utifrån sjukdomsbild och behov - tillgång på platser och personal blir styrande.

Förstudie

Brist på vårdplatser, personal och personal med rätt kompetens inom både den somatiska specialistsjukvården och kommunal vård och omsorg leder till att patienter och brukare riskerar att få vård och behandling utifrån var det finns platser (tillgång), och inte efter sjukdomsbild och behov. Det visar den förstudie som IVO genomfört och som utgör grunden för den kommande tillsynen.

 

Nyheter inom riskområdet