Välfärdsteknik

Personer kan utsättas för risker kopplade till välfärdsteknik.

Förstudie

IVO har under 2018 påbörjat en tillsyn av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Det första steget i tillsynen var att genomföra en förstudie. I den har vi identifierat viktiga faktorer och eventuella risker som påverkar brukarnas situation när välfärdsteknik används inom äldreomsorgen. 2019 kommer IVO att starta en granskning där vi tittar på om brukarna får en god och säker omsorg som ges utifrån individens behov och förutsättningar, också när insatser sker med hjälp av välfärdsteknik.

Nyheter inom riskområdet

2019-02-14: Granskning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen


Film om IVO:s tillsyn av välfärdsteknik inom äldreomsorgen