Välfärdsteknik

Personer kan utsättas för risker kopplade till välfärdsteknik.