Område för tillsyn: välfärdsteknik

Ökad användning av välfärdsteknik

Under senare år har utvecklingen i välfärdsteknik inom omsorgen kommit alltmer i fokus. Det handlar om digital teknik som används för den enskilde brukarens säkerhet och trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet.

 

Vanligaste formen av teknik som används i äldreomsorgen och i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar är passiva larm eller sensorer. Det handlar om larmmattor, fallarm, epilepsilarm, dörrlarm m.m.

 

Utmaningar med kompetensförsörjning

IVO, liksom Socialstyrelsen, konstaterar att vården och omsorgen om äldre står inför stora utmaningar, både vad gäller personalförsörjning och kompetensen hos personalen. 

 

Digitala lösningar kan vara komplement

Enligt IVO kan användningen av välfärdsteknik vara ett sätt att stärka den enskildes delaktighet, trygghet, säkerhet och självständighet och ge kommunerna nya möjligheter att utveckla och förbättra äldreomsorgen. 

När välfärdsteknik införs är det viktigt att det sker på ett sätt så att det leder till att brukare inom äldreomsorgen, också med välfärdsteknikens möjligheter, får en god och säker omsorg som ges utifrån individens behov och förutsättningar.