Så här bedriver IVO tillsyn

IVO använder olika metoder i sin tillsyn för att samla in information. Information som sedan ligger till grund för IVO:s bedömning och beslut.