IVO:s tillsyn av äldreomsorgen under corona-pandemin

Foto på äldre man med rullator som står med ryggen till mot kameran.

Eftersom IVO har fått särskilda riskindikationer inom äldreomsorgen med koppling till covid-19, genomför vi nationella granskningar av verksamheter inom äldreomsorgen.