Genomförd tillsyn kring åtgärder för minskad smittspridning

Den tillsynen av drygt tusen verksamheter som IVO genomförde under april 2020 bekräftade den bild som ges i samhället i övrigt: att det har varit stora utmaningar för äldreboenden (SÄBO), hemtjänst och LSS-boenden för vuxna att begränsa smittspridning.