Utmaningar och åtgärder för minskad smittspridning i äldreomsorgen

Bild på tre informationsblad för minskad smittspridning av covid-19 i äldreomsorgen

IVO:s tillsyn av äldreomsorgen visar att det finns utmaningar kopplade till basala hygienrutiner. Nu finns tre informationsblad med faktorer som IVO bedömer som särskilt viktiga för att minska risk för smittspridning av covid-19.