IVO fortsätter tillsyn gällande medicinsk vård för personer som bor på äldreboenden

IVO har i tillsyn under 2020 konstaterat att lägstanivån är för låg vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Därför fortsätter granskningen.