Frågor till dig som jobbar med vård och omsorg på särskilt boende för äldre

IVO fortsätter sin tillsyn gällande medicinsk vård för personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO).

Nu vänder vi oss direkt till dig som arbetar på särskilda boende för äldre. Vi vill ta del av dina erfarenheter och upplevelser av tillgänglighet, kontinuitet, information och delaktighet. Enkäten är helt anonym och inga namn eller kontaktuppgifter samlas in. Det går att besvara enkäten via en dator, smart mobiltelefon eller surfplatta.

Ditt svar kommer att användas som underlag för IVO:s dialog med kommuner och regioner samt den fortsatta tillsynen av äldreomsorgen.

Enkäten vänder sig till dig som jobbar med vård och omsorg på ett särskilt boende för äldre.

Det går att besvara enkäten under perioden 13 september – 31 oktober.

Enkäten tar cirka 5-10 minuter att besvara. Ditt svar är helt anonymt.

På den första frågan anger du det boende du arbetar på. Om du arbetar på flera boenden så kan du svara på enkäten en gång per boende. För att göra detta så öppnar du enkäten på nytt och besvarar frågorna igen.

Det är viktigt att du klickar på knappen "Skicka nu" när du svarat på den sista frågan för att ditt svar ska registreras hos IVO.

Har du frågor om enkätens innehåll är du välkommen att kontakta IVO:

Telefon: 010-788 50 00

Tack för din medverkan!

Frågor och svar om personalenkäten

Enkäten vänder sig till vård- och omsorgspersonal som arbetar på ett särskilt boende för äldre. Det inkluderar alla boenden i Sverige både privata och kommunala. 

Ja, du som svarar på enkäten är helt anonym. Det betyder att IVO inte kan se vem eller vilka det är som svarat på enkäten.

Om du känner dig osäker på vad du ska svara så finns alternativen "Vet ej" eller "Ej relevant".

 

På vissa frågor får du ange ditt svar genom att markera ett alternativ på en skala. Välj det alternativ som passar bäst in för ditt svar.

Eftersom du fyller i enkäten anonymt sparar IVO inga personuppgifter eller kontaktuppgifter som kan kopplas till dig.

Ja, alla frågor behöver ett svar för att du ska kunna slutföra enkäten. Det finns alternativen "Vet ej" eller "Ej relevant" om du inte tycker att något svar passar för just dig.

Svaren vi får in genom enkäten kommer att sammanställas och användas bland annat som underlag för dialog med kommuner och regioner och i IVO:s fortsatta tillsyn. Svaren kan exempelvis ligga till grund för hur vi väljer vilka boenden vi ska granska vidare och vilka frågor vi behöver ställa till verksamhetsansvariga.

Du kan svara på enkäten flera gånger, du uppger bara vilken arbetsplats du svarar för.

Välj alternativet "Hittar inte boendet" och skriv in boendets namn.

Nej, det går inte att spara enkäten för att fortsätta senare. 

När du svarat på enkätens sista fråga är det viktigt att du klickar på knappen "Skicka nu" för att ditt svar ska registreras hos IVO. När du klickat på "Skicka nu" kommer ett tackmeddelande och du skickas vidare till vår sida Tipsa IVO. Där kan du skicka in tips och synpunkter som inte gick att skriva i enkäten.

I denna enkätundersökning har vi valt att rikta oss till vård- och omsorgspersonal som arbetar på SÄBO. Med SÄBO avser vi boenden enligt 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen såsom äldreboende, biståndsbedömt trygghetsboende och korttidsboende.

 

Du kan alltid vända dig till IVO med tips om risker och brister inom vård och omsorg – saker som har hänt eller riskerar att hända.

För att hitta rätt målgrupp för denna enkät samarbetar IVO med fackföreningen Kommunal för att skicka ut länken. Eftersom utskicket gått via din fackförening har IVO ingen information om vilka personer som fått en länk till enkäten.

IVO har i flera tillsynsinsatser granskat den svenska äldreomsorgen. Vi fortsätter att följa utvecklingen för att de som bor på ett särskilt boende för äldre (SÄBO) ska få en god och säker vård och omsorg. 

 

I tidigare tillsyn har IVO begärt in svar från kommuner och regioner om vilka åtgärder de genomför för att förbättra kvalitet och säkerhet för boende på SÄBO. Nu vill vi inhämta vård- och omsorgspersonalens erfarenheter av effekterna från de insatser som kommunerna och regionerna meddelat oss att de ska genomföra.

Svaren kommer att sammanställas och användas i IVO:s tillsyn. Vi vet inte i dagsläget när vi kommer att vara klara med vår sammanställning.