Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal

IVO har tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen. Ett ärende kan öppnas om IVO till exempel får kännedom om att någon hälso- och sjukvårdspersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten.