För yrkesverksamma

Här har vi samlat information som ska hjälpa dig som yrkesverksam att planera och utveckla din verksamhet.


Tipsa IVO >

Vi tar emot tips om risker och brister inom vård och omsorg - som har hänt eller riskerar att hända.


Anmäla och rapportera som yrkesverksam >

Här hittar du ingångar från att anmäla missförhållande eller vårdskada till att anmäla ny verksamhet.


Jag är anmäld - vad händer nu?

Är du hälso- och sjukvårdspersonal och du vet att IVO har ett ärende där du granskas? Här hittar du information om hur vi arbetar och hur det kan påverka dig.


Begäran om sökning av allmänna handlingar >

Här kan du se vilka sökresultat som IVO har möjlighet att ta fram om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och vilka regelverk som styr vilken information som finns tillgänglig.


E-tjänster och blanketter >

Här finns alla IVO:s e-tjänster och blanketter.


Sök i våra register över verksamheter >

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.


Informationssäkerhet >

Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av säkerhetskrav enligt NIS-direktivet som trädde i kraft 1 augusti 2018.


Medicinteknik

Verksamheter inom hälso- och sjukvården och tandvården måste följa vissa bestämmelser, lagar och föreskrifter när de använder medicintekniska produkter.