Informera IVO om brister i en verksamhet

Om du som yrkesverksam uppmärksammar brister i din egen eller en annan verksamhet ska du i första hand informera den verksamhet som det berör.

Information om brister i en verksamhet ska hanteras inom ramen för  dess ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. (pdf, öppnas i eget fönster)

Vid missförhållanden och påtagliga risker inom den egna verksamheten finns även en rapporteringsskyldighet enligt lex Maria eller lex Sarah.

Utöver att uppmärksamma en annan verksamhet på dess brister kan du även informera IVO genom att:


Om du informerar IVO om brister i en verksamhet ska du inte lämna ut information som omfattas av tystnadsplikt och sekretess. Exempel på det är uppgifter om enskilda patienter,  brukare eller deras närstående.