Anmäl uppgifter till IVO:s olika register

Här finns information om hur du som yrkesverksam ska göra för att skicka in uppgifter om din verksamhet till IVO:s olika register, system och databaser.