Offentligt bedriven verksamhetenligt SoL och LSS

Kommuner, regioner och Statens institutionsstyrelse (SiS), ska anmäla till IVO om de ska bedriva viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Registerplattformen

Om du vill anmäla nya verksamheter eller ändringar inom befintliga verksamheter

Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldigheten gäller för de verksamheter som ska bedrivas enligt SoL eller LSS och som skulle ha varit tillståndspliktiga om de i stället bedrivits i enskild regi. En verksamhet som ska nystartas måste anmälas innan den börjar.

De verksamheter som är tillståndspliktiga om de bedrivs i enskild regi är tillståndspliktiga även när kommunen genom avtal har överlämnat till enskild att bedriva verksamheten (så kallad entreprenad). För sådan verksamhet måste en ansökan om tillstånd göras av den privata aktören och driften får inte starta förrän tillstånd har meddelats.

Frågor om register över offentligt bedriven verksamhet enligt SoL och LSS

Vid frågor om register, skriv till registerfragor@ivo.se.

Informationen i våra register är tillgänglig genom sedvanliga regler om utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Läs i regelverket

Om anmälningsplikten:

Om vilka verksamheter som berörs: