Anställda rapporterar

Anställda med flera ska rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten.