Ansvarig anmäler

Om ett rapporterat missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt ska en anmälan göras snarast till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).