Anmäl en personuppgiftsincident

Behöver du anmäla en personuppgiftsincident finns vidare information hos integritetsskyddsmyndigheten.se.

Om en patient inom hälso- och sjukvården har drabbats eller riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada till följd av händelsen kan även utrednings- och anmälningsskyldigheten till IVO enligt lex Maria vara aktuell.

Detta gäller även vid allvarliga missförhållanden eller risker för sådana missförhållanden inom socialtjänst, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som är anmälningspliktiga till IVO enligt Lex Sarah.