Informera IVO om risker

Om du som yrkesverksam uppmärksammar missförhållanden eller risker i din egen verksamhet ska det rapporteras i den egna verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Mer information om ledningssystem (pdf, nytt fönster).

Vid missförhållanden och påtagliga risker inom den egna verksamheten finns även en rapporteringsskyldighet enligt lex Maria eller lex Sarah.

Om du som yrkesverksam vill lämna information om risker i en verksamhet behöver du ta hänsyn till din tystnadsplikt och din skyldighet att inte röja sekretessbelagda uppgifter när du lämnar uppgifter som rör en enskild persons förhållanden.

Information om risker ska i första hand lämnas direkt till den verksamhet som berörs.

Information om risker kan också lämnas till IVO genom att:

  • använda funktionen Tipsa IVO,
  • ringa till IVO:s upplysningstjänst för tillsynsfrågor,
  • skicka brev till IVO:s registratur.

Du hittar kontaktuppgifter till oss här.

Särskilda bestämmelser - personlig assistans

Observera att det finns särskilda bestämmelser när det gäller att kommuner och Försäkringskassan är skyldiga att anmäla till IVO om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. Läs mer om personlig assistans.