Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Vårdgivare som erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende ska anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO ansvarar för ett register över de vårdgivare som erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Registret förs med stöd av Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende.

Anmäl ny, förändrad eller nedlagd verksamhet

Senast en månad innan verksamheten startar ska vårdgivaren ha anmält verksamheten till IVO. Om någon uppgift i tidigare gjord anmälan ändras eller om verksamheten läggs ner ska även det anmälas till IVO.

Blankett

Anmälan läkemedelsassisterad behandling opioidberoende.