För kommuner och regioner

På den här sidan och dess undersidor hittar du information som främst berör kommuner och regioner. Du hittar undersidorna via menyn.

Vård och omsorg som bedrivs i regi av en kommun eller en region ska anmälas till IVO:s register. Det är kostnadsfritt att göra denna anmälan, liksom att anmäla ändringar i verksamheterna:

Övriga skyldigheter för kommuner och regioner som gäller samtliga vård- och omsorgsgivare

Utöver frågor som gäller endast kommuner finns det skyldigheter som gäller för samtliga grupper av yrkesverksamma, inklusive kommuner. Exempel på det är skyldigheten att anmäla risk för allvarliga fel och brister. Information om dessa mer generella skyldigheter för alla verksamheter finns i menyn till vänster.