Ansökan om behörighet till IVO:s registertjänst

Du som är ytterst ansvarig för kommunens anmälningsplikt till IVO ansöker om att kommunen ska anslutas till registertjänsten. Därefter kan du delegera behörigheten vidare i din organisation.

Fyll i uppgifterna nedan. När vi skapat ett konto för din kommun meddelar vi dig och ni kan börja använda tjänsten.