Jag är anmäld - vad händer nu?

Är du hälso- och sjukvårdspersonal och du vet att IVO har ett ärende där du granskas? Här hittar du information om hur vi arbetar och hur det kan påverka dig.


Jag utreds av IVO >

Här kan du läsa mer om hur IVO arbetar med utredningar av hälso- och sjukvårdspersonal.


Jag förekommer i ett klagomål >

Här kan du läsa mer om hur IVO utreder klagomål.


Vilken myndighet gör vad? >

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsen och Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Här kan du hitta mer information om vilken myndighet som gör vad.