Jag förekommer i ett klagomål

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är den myndighet i Sverige som tillsynar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Vi gör detta för att vården och omsorgen i Sverige ska vara patientsäker.