Vilken myndighet gör vad?

Här kan du läsa vad vilken myndighet som gör vad.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal. IVO anmäler legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till HSAN om myndigheten anser att det finns skäl för beslut om prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården eller begränsning i förskrivningsrätt.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

HSAN beslutar i ärenden om prövotid, återkallelse av legitimation och annan behörighet samt i ärenden om ny legitimation eller annan behörighet efter tidigare återkallelse av legitimation eller inskränkning i behörighet.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen beslutar om legitimation och annan behörighet att utöva ett yrke som apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare inom hälso- och sjukvården.