Vilken myndighet gör vad?

När det gäller legitimationer för yrkesutövning inom hälso- och sjukvård är det tre myndigheter som beslutar om olika delar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal. IVO kan anmäla legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om det finns skäl för beslut om:

  • prövotid
  • återkallelse av legitimation
  • återkallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, eller
  • begränsning i förskrivningsrätt.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

HSAN beslutar i ärenden om prövotid, återkallelse av legitimation och annan behörighet samt i ärenden om ny legitimation eller annan behörighet efter tidigare återkallelse av legitimation eller inskränkning i behörighet.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen beslutar om legitimation och annan behörighet att utöva ett yrke som apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare inom hälso- och sjukvården.