Marknadskontroll

Sedan den 1 september 2014 är IVO marknadskontrollmyndighet för egentillverkade medicintekniska produkter.

Marknadskontroll syftar till att garantera säkerhet, hälsa och konsumentskydd samt att motverka snedvridning av konkurrens. IVO deltar regelbundet i Marknadskontrollrådet, tillsammans med Sveriges övriga marknadskontrollmyndigheter.

IVO är däremot inte marknadskontrollmyndighet enligt förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter.

Årlig marknadskontrollplan publiceras på Marknadskontrollrådets webbsida.

Under 2021 ska IVO enligt planen särskilt granska programvaror som är egentillverkade medicinska produkter.