Ta del av webbinariet Tillsammans för ett stärkt barnrättsperspektiv

Flicka med ett klistermärke på kinden.
Foto: Cottonbro/Pexels

IVO arrangerade den 25 mars ett webbinarium om barns rättigheter inom socialtjänstens handläggning. Över 1 200 deltagare deltog. Nu kan du se en inspelad version av webbinariet.

Webbinariet utgår från barns rättigheter och belyser barnrättsperspektivet utifrån olika synvinklar.

– Det är drygt ett år sedan barnkonventionen blev svensk lag. Det här är ett tillfälle att reflektera över hur långt vi har kommit, hur vi kan bli bättre på att tillgodose barns behov av skydd och stöd och hur kan vi bättre lyssna till barnens röster, säger IVO:s generaldirektör Sofia Wallström när hon inleder webbinariet.

Från Barnombudsmannen deltar Annelie Sjöberg, utredare. Hon ger en inblick i barnkonventionen med utgångspunkt från dess syn på barn – att barn har rätt till både stöd och skydd samtidigt som de också är kompetenta och handlingskraftiga. 

IVO förstärker tillsynen under 2021 och 2022

Maria Jansson och Ingela Larsson, båda inspektörer på IVO, presenterar under webbinariet det regeringsuppdrag som myndigheten fått som innebär en förstärkt tillsyn av hur socialtjänsten handlägger ärenden som rör barn och unga. De berättar även om vilka områden som tillsynen kommer att rikta in sig på.

Medskick för det fortsatta arbetet

Webbinariet innehåller också ett panelsamtal med Ingela Larsson och Maria Jansson på IVO, Annelie Sjöberg på Barnombudsmannen och Cecilia Moore, konsult på Sveriges kommuner och regioner. Panelen belyser utmaningar, initiativ som pågår och på vilket sätt vi tillsammans kan arbeta för ett stärkt barnrättsperspektiv inom socialtjänsten.

Panelsamtalet avslutas med medskick till deltagarna i det fortsatta utvecklingsarbetet. Barnkonventionen är verktyget för detta arbete och man kan utgå från frågorna:

  • Hur erbjuder vi barnet delaktighet genom hela utredningsprocessen och för de barn som också får en insats även under den perioden?
  • Hur ökar vi kunskapen ytterligare om hur vi möter barn i samtal så att det blir bra samtal för barnen?
  • Hur arbetar vi hemma hos oss på olika nivåer fram en plan för hur vi ska arbeta med ett förstärkt barnrättsperspektiv? Hur prioriterar vi det arbetet hos socialtjänsten och finns det ett gemensamt grepp i vår kommun som vi kan dra nytta av, kan den regionala nivån vara ett stöd?
  • Hur följer vi upp och utvärdera att insatserna ger förväntad effekt?
  • Hur frågar vi barnen om feedback på vårt arbete?

Webbinariet vänder sig till handläggare, arbetsledare och förtroendevalda inom socialtjänsten. På samma sida som webbinariet är publicerat finns även länkar samlade till rapporter, utbildningar, stödmaterial med mera.

Här kan du ta del av det inspelade webbinariet och övrigt material.

Senast uppdaterad 2021-03-29