Anmäl enligt lex Maria eller lex Sarah

Lex Maria används för vårdgivare som ska anmäla en vårdskada. Lex Sarah är till för huvudmän som ska anmäla missförhållanden inom socialtjänsten.