Vård- och omsorgsgivare

Här finns information, e-tjänster och blanketter för kommuner, regioner och privata vård- och omsorgsgivare.
Illustration av en manlig sjuksköterska och en kvinnlig läkare.

Anmälningar enligt lex Maria

Under år 2023 var Kalmar län det län där lex Maria-anmälningar var vanligast. Per 100 000 invånare uppgick antalet anmälningar till 33,5. I absoluta tal var anmälningarna flest i Stockholm, där antalet uppgick till 480.

Antal avslutade ärenden per 100 000 invånare, år 2023
Visar ett stapeldiagram över antalet lex Maria-anmälningar per län, år 2023