Jag är anmäld, vad händer nu?

Är du hälso- och sjukvårdspersonal och vet att IVO har ett ärende där du granskas? Här hittar du information om hur IVO arbetar och hur det kan påverka dig.
Senast uppdaterad 2023-06-07