Ansök eller ändra i ett tillstånd

Det kan krävas tillstånd från IVO för att utöva verksamhet inom vård och omsorg. De tillstånd som krävs finns här.