För placerade barn och ungdomar

Bor du på HVB, stödboende, särskilt ungdomshem (SiS) eller i familjehem? IVO har tillsyn över socialtjänsten och dessa boendeformer.
Illustration av flicka i vit t-shirt som håller i en mobiltelefon