Dina rättigheter på ett HVB

Alla människor har lika värde. Du och alla andra barn och unga har rätt att växa upp i en trygg miljö.

Du har rätt att fråga om allt som rör dig. Hur många gånger du vill. Du har rätt att få säga vad du tycker när man planerar saker som gäller dig. Du har rätt att gå i skolan och få den hjälp du behöver med skolarbetet.

Du har rätt att:

  • Veta varför du bor i ett HVB eller familjehem.
  • Vara med när man planerar saker som gäller dig, till exempel hur länge det är tänkt att du ska bo kvar och vart du ska flytta sen.  
  • Veta vem som är din socialsekreterare och hur du kan kontakta henne eller honom. Din socialsekreterare ansvarar för att hålla kontakt med dig, besöka dig och följa upp hur det går för dig.
  • Prata ensam med din socialsekreterare.
  • Säga vad du tycker och bli lyssnad på.
  • Inte utsättas för bestraffning.  
  • Få veta vad som skrivs om dig. Du har rätt att fråga flera gånger om det är något du inte förstår eller vill veta mer om.
  • Om du tycker att något är fel har du rätt att få din åsikt inskriven i din journal.
Senast uppdaterad 2023-06-07