Begär tillgång som kommun till placeringsstödet

IVO erbjuder kommuner ett placeringsstöd för HVB, stödboenden och boenden enligt 9 § 8 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med e-tjänsten kan kommunerna se bland annat vilka boenden som finns i Sverige, ansvariga för verksamheterna och information om eventuella brister som framkommit i IVO:s tillsyn under de senaste tre åren.

Begär tillgång till IVO:s placeringsstöd för

För att en kommun ska få tillgång till placeringsstödet ska kommunens IT-funktion kontakta IVO med en sådan begäran. IVO frilistar då kommunens IP-adress.

När kommunen har fått tillgång nås placeringsstödet genom denna länk:

Till tjänsten Placeringsstöd

Information och kontaktuppgifter

Begär åtkomst till placeringsstödet

Senast uppdaterad 2023-06-07