Anmäl händelse eller lämna underrättelse

Vårdgivare är skyldiga att anmäla händelser och lämna underrättelse om sin verksamhet till IVO. Här finns mer information, e-tjänster och blanketter för att rapportera in olika typer av uppgifter.