Årlig rapportering av sprututbytesverksamhet

Här gör regioner som bedriver sprututbytesverksamhet årliga rapporteringar samt lämnar en verksamhetsberättelse. En region som vill starta sprutbytesverksamhet måste ansöka om tillstånd hos IVO.

Krav på rapporteringen

Regionen ska vid verksamhetsårets slut lämna in en verksamhetsberättelse som omfattar en utvärdering av sprututbytesverksamheten. För personerna som deltar i sprututbytesverksamheten ska det framgå:

 • ålders- och könsfördelning,
 • antalet besök och utbytta sprutor och kanyler,
 • hur många hiv- och hepatittester som genomförts och utfallet av dessa,
 • förekomsten av infektioner med hiv, hepatit B och hepatit C samt andra infektionssjukdomar som kan vara en konsekvens av narkotikamissbruket,
 • dödlighet,
 • hur många som har fått avgiftning, vård, behandling eller eftervård för sitt narkotikamissbruk, och
 • i vilken omfattning resurserna har motsvarat behoven av vård med mera (SOSFS 2007:2).

Verksamhetsberättelsen ska även innehålla uppgifter om:

 • personalens antal och kompetens,
 • i vilken utsträckning verksamheten bedöms ha påverkat eventuell smittspridning, och
 • hur samarbetet med missbruks- och beroendevården, den övriga hälso- och sjukvården och socialtjänsten har organiserats och utfallet av detta samarbete (SOSFS 2007:2).

Regionen ska på IVO:s begäran lämna ytterligare uppgifter om sprututbytesverksamheten (SOSFS 2007:2).

Blankett och kontaktuppgifter

Årlig rapportering av sprututbytesverksamhet

 • Blankett Nytt fönster
Senast uppdaterad 2023-06-07