Ansökan om omhändertagande av journalarkiv

När en privat vårdgivare upphör med sin verksamhet finns särskilda bestämmelser för hur journalarkivet ska omhändertas. Bestämmelserna gäller bland annat privatpraktiserande enskilda läkare, tandläkare, psykologer, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och sjuksköterskor.

Ansökan om omhändertagande av journalarkiv till IVO

Det finns ingen särskild blankett för denna ansökan.

En ansökan om att regionen ska ta över journalarkivet skickas till IVO via e-post.

Kontaktuppgifter

Ansök om omhändertagande av journalhantering

Senast uppdaterad 2023-06-07