Hur IVO behandlar personuppgifter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behandlar personuppgifter för olika ändamål och i flera olika system i vår roll som tillsyns- och tillståndsmyndighet inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst.

Så här behandlar IVO personuppgifter

Senast uppdaterad 2023-06-07