Dina rättigheter på ett LSS-boende för barn och ungdomar

Här finns information för dig som bor på ett LSS-boende. Här kan du läsa vad du har rätt till.

LSS betyder lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

IVO betyder Inspektionen för vård och omsorg.

Din handläggare

 • Du har en handläggare på kommunen som har beslutat om ditt boende.
 • Du har rätt att prata med din handläggare utan att någon annan är med.
 • Din handläggare ska med jämna mellanrum prata med dig och fråga hur du har det.

Din personal

 • Det är bra om du säger vad du tycker till personalen.
 • Personalen ska lyssna på vad du säger.
 • Du får vara med och planera det som handlar om dig.
 • Personalen och de andra som bor i ditt boende ska vara snälla mot dig.

Dig och dina saker

 • Du har rätt att ha dina saker i fred. Ingen får röra dina saker utan din tillåtelse.
 • Du har rätt att säga nej om någon i personalen till exempel vill kolla vad du har i dina fickor.

Din skola och fritid

 • Du har rätt att få den hjälp du behöver med skolarbetet.
 • Du har rätt att få hjälp att hitta på saker att göra på din fritid.

Din hälsa och mat

 • Du har rätt att få komma till en läkare när du behöver det.
 • Du har rätt att få komma till tandläkaren när du behöver det.
 • Du har rätt att få mat som är bra för dig.
 • Du har rätt att få hjälp om något är fel.

Känns något fel är det bra om du pratar med din stödperson eller någon annan i personalen.

Vill du prata om hur du har det där du bor kan du prata med din handläggare. Men tycker du att ingen lyssnar på dig kan du också prata med någon av oss på IVO. Vårt arbete är att se efter om det fungerar bra i ditt boende.

IVO ska besöka ditt boende varje år.

Vad kan du som barn och ungdom förvänta dig om du kontaktar IVO?

Flicka som håller i en mobiltelefon
Att det du berättar för oss tas emot oavsett om det kallas för ett tips, en synpunkt, eller bara är en fundering eller fråga.

Frågetecken
Att du får svar på frågor om hur systemet fungerar. Till exempel vilka rättigheter du har, vad personal får göra och inte och vad lagen säger.

Dokument och en surfplatta
Att det du berättat för oss kommer att dokumenteras, sparas och användas när vi avgör vad vi ska granska.

Utropstecken i en pratbubbla
Att vi kommer ställa följdfrågor för att få en så tydlig bild som möjligt av vad som hänt. Du måste inte svara på dem om du inte vill.

Mobiltelefon
Att du själv får välja om du vill vara anonym eller inte. Är du anonym kan vi inte återkomma med svar eller följdfrågor.

Senast uppdaterad 2024-05-31