Lättläst om IVO

Här finns information om Inspektionen för vård och omsorg på lättläst svenska.

Inspektionen för vård och omsorg förkortas IVO.

IVO är en statlig myndighet.

Vi har tillsyn
över landets hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Med tillsyn menas
att vi granskar så
att den vård och omsorg som du får i Sverige är säker, bra
och att den följer lagar och regler.

Vi har tillsyn över:

  • hälso- och sjukvård,
  • hälso- och sjukvårdspersonal,
  • omsorg inom socialtjänsten,
  • verksamheter enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  • estetiska verksamheter

Vi beslutar också om tillstånd
för vissa verksamheter
enligt socialtjänsten och LSS
samt viss hälso- och sjukvård.

Så här arbetar Inspektionen för vård och omsorg

Varje år beslutar vi flera tillsynsärenden.

Vi gör också inspektioner.
Ibland säger vi till innan vi kommer och inspekterar.
Ibland inte.

Vi gör en inspektion för att vi själva vill
eller för att vi utreder en anmälan.

För barn och unga

Här på vår webbplats 
hittar du information
om bland annat rättigheter för barn och unga
som bor på hem för vård eller boende, HVB,
eller särskilda ungdomshem.

Om du vill klaga på vård eller omsorg

IVO tar emot synpunkter om problem inom 
hälso- och sjukvård
eller omsorg inom socialtjänsten eller inom LSS.

När det gäller klagomål på hälso- och sjukvård
ska du i första hand vända dig
till det sjukhus eller den vårdcentral
som ditt klagomål gäller. 

På vår webbplats kan du läsa mer
om vad vi gör med klagomål och synpunkter.

På webbplatsen finns också information
om andra organisationer 
dit du kan vända dig 
om du är missnöjd med den vård eller omsorg 
som du eller någon i din familj fått.

Du kan också ansöka hos oss om att förstöra uppgifter i en patientjournal.

Här kan du lämna synpunkter på vård eller omsorg

Här kan du lämna ett formellt klagomål enligt patientsäkerhetslagen.

IVO arbetar för en säkrare och bättre vård och omsorg

Vi vill att vården och omsorgen hela tiden
ska bli bättre och säkrare.

Vårt sätt att arbeta för det
är att vi berättar om det vi ser
för dem som är ansvariga för vård- och omsorg.

Vi samlar också in brukares och patienters erfarenheter och synpunkter.

Det IVO får veta berättar vi om i våra beslut, i olika rapporter och på denna webbplats.

När personalen inom vården eller omsorgen ser brister
eller problem i det egna arbetet
ska de göra en anmälan till oss om det.

De gör då en anmälan enligt "lex Maria" för hälso- och sjukvård
och "lex Sarah" för omsorgen.

Vilka tillstånd beslutar IVO om?

IVO beslutar i ungefär 3 000 tillståndsärenden varje år.

Man behöver tillstånd
för att bedriva vissa verksamheter,
till exempel inom personlig assistans
eller behandlingshem för barn och ungdomar (HVB).

IVO har register över verksamheterna inom vård och omsorg

IVO har också hand om de register
som finns för alla verksamheter inom vården och omsorgen.

Organisation

IVO har sex tillsynsavdelningar i landet:

Umeå, Stockholm, Örebro, Jönköping,
Göteborg och Malmö.

Kontaktuppgifter till dessa
hittar du på vår webbplats.

Om du är osäker på 
till vilket kontor du ska vända dig 
så är du välkommen med din fråga till IVO:s växel 
telefonnummer: 010-788 50 00.

Välkommen att kontakta IVO

Du kan kontakta oss på olika sätt.

Telefonnummer: 010-788 50 00

E-post: registrator@ivo.se

Här på vår webbplats
hittar du mer information
och adresser till enheter
som arbetar med vissa egna frågor,
till exempel register eller statistik.

I Sverige har bland annat myndigheter ett särskilt ansvar
för att skydda och främja teckenspråk
och de nationella minoritetsspråken
finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib.

Senast uppdaterad 2023-06-07