Om IVO

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

 • Arbeta hos oss

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en spännande kunskapsorganisation med en stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. 

 • IVO internationellt

  IVO medverkar i olika internationella nätverk. Socialdepartementet har utsett IVO till expertmyndighet inom några områden och myndigheten deltar även i vissa EU-projekt.

 • IVO:s behandling av personuppgifter

  Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning tillämpas. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur IVO behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 • Om webbplatsen

  På webbplatsen finns fakta och information om Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) verksamhet. Vi arbetar löpande med att uppdatera och förbättra webbplatsen för att du som besökare ska hitta rätt.

 • Organisation

  IVO är en myndighet med cirka 700 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningen för tillståndsprövning är placerad i Stockholm, liksom myndighetens två övergripande avdelningar.

 • Other languages

  På den här sidan hittar du grundläggande information om IVO översatt till engelska och våra nationella minoritetsspråk. 

 • Press

  Här hittar du nyheter, bilder och annan information om Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Remissvar

  Här finns Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) svar på de utredningsförslag som regeringen eller andra myndigheter har skickat ut på remiss.

 • RSS

  Du kan effektivt bevaka våra nyheter genom att prenumerera på dem via RSS. Nyheterna skickas automatiskt till din RSS-läsare så fort de publiceras på vår webbplats.

 • Skrivelser

  Här publiceras Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) skrivelser. 

 • Statistik

  Här nedan finns ingångar till ett urval av IVO:s statistik inom olika områden.

 • Uppdrag

  IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 • Upphandlingar

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) följer lagen om offentlig upphandling. Här hittar du information om IVO:s pågående upphandlingar.