Arbeta hos oss

IVO är en spännande kunskapsorganisation med en stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter.

En kunskapsorganisation ställer krav på arbetsmiljö, kompetensutveckling och rekrytering för att kunna utvecklas. Kunskapen hos medarbetarna inom organisationen är central för att verksamhetens mål ska uppnås.

IVO är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Myndigheten har till huvuduppgift att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

IVO:s medarbetare

I IVO:s kärnverksamhet ryms många olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter. De som lockats av att arbeta med tillsyn och tillståndsprövning är bland annat jurister, läkare, sjuksköterskor och socionomer.

Hos IVO får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med många kontakter i en organisation i utveckling.

Senast uppdaterad 2023-06-07