Kontroll av legitimerad personal

Här kan du be om en sökning för att se vilka ärenden rörande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som finns i IVO:s diarium.

IVO gör sökningar i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN:s) diarium för åren 1993-2010 och i IVO:s diarium. Eftersom ärenden hanterats olika under åren ger sökningen i diarierna inte garanterat ett fullständigt sökresultat. I vilket diarium som anmälan återfinns beror på vilket årtal som anmälan inkommit.

Hjälp oss att hjälpa er snabbare!

Det är viktigt att ni anger från vilket år ni vill att sökningen ska ske. Vi ber er att överväga om ni behöver söka uppgifter ur HSAN:s gamla diarium som har varit inaktivt sedan 2010. Vi arbetar intensivt med att försöka få ner svarstiderna för att ni ska kunna få ut personal i hälso- och sjukvården! Observera att det tidigaste året vi kan söka på är från 2011 om sökning inte ska ske i HSAN:s gamla diarium.

Du får alltid ett svar från IVO, oavsett om vi hittar någon information eller inte. 

E-tjänst

Kontroll av legitimerad personal

Senast uppdaterad 2023-06-07